BELEEF BUITEN VAN BINNEN..

NATUUR ALS RECEPT VOOR JE VAKANTIE.
Contact met de natuur

Er zijn verschillende mogelijke verklaringen waarom het observeren van natuur tot meer geluksgevoel en mentaal welbevinden leidt. Extra aandacht geven aan positieve dingen in het leven leidt in het algemeen tot een toename van positieve gevoelens. En positieve emoties zijn essentieel voor ons welzijn en ons vermogen tot adaptatie. Juist de natuur kan emoties als ontzag, kalmte, blijdschap en verwondering oproepen. Een bekende theorie veronderstelt dat mensen van nature een verwantschap hebben met de natuur. Door contact met de natuur ervaren mensen een gevoel van verbondenheid dat ons blij maakt. Contact met de natuur zou daarom ook kunnen bijdragen aan vermindering van angst en toename van vertrouwen.

Het lijkt erop alsof aandacht voor de natuur mensen gerust kan stellen en voor gezonde afleiding zorgt.
Prof Ernst Bohlmeijer