STOPPEN MET KINDEREN KRIJGEN VOOR ONZE PLANEET?

12-08-2023

BELUISTER HIER DE PODCAST. Het is een gevoelig onderwerp: moet je wel een kind krijgen in een wereld die zo lijdt onder het klimaat? De klimaatcrisis, de energiecrisis, de stikstofcrisis: je kunt er neerslachtig van worden, maar dat doen we niet. Het is een van de meest controversiële vragen in de klimaatdiscussie: moet je te midden van overstromingen, droogtes en zeespiegelstijging wel een kind op de wereld zetten? Een groeiend aantal mensen twijfelt. 

In Engeland is een groep vrouwen zelfs in baarstaking: pas als de politiek actie onderneemt tegen klimaatverandering durven zij aan kinderen te denken, zeggen ze.

Over het verband tussen bevolkingsgroei en klimaatproblemen is niet iedereen het eens. In deze aflevering van de Klimaatkwestie duiken Nienke Zoetbrood en Hannah van der Wurff op dit gevoelige onderwerp. Esther Bijlo, redacteur bij Trouw, legt uit hoe het zit met de uitstoot van de mens, en of het stoppen met kinderen krijgen de aarde kan redden.