FILOSOFISCH CAFE DORST/BREDA


Bij een filosofisch café houdt een filosoof een lezing, in plaats van dat het publiek over een zelfgekozen thema praat. Deze bijeenkomsten bieden een platform voor filosofische discussies, waarin deelnemers samen nadenken over vragen die in de samenleving spelen. 

De opzet kan variëren, maar vaak omvat een filosofisch café:

  1. Inleiding: Een filosoof of film geeft een introductie over een bepaald filosofisch/inspirerend thema. 
  2. Verdiepend gesprek: Na de lezing gaan deelnemers met elkaar in gesprek om ideeën uit te wisselen en dieper op het onderwerp in te gaan.
  3. Column: Er wordt vaak een column voorgedragen, waarin een persoonlijke visie of reflectie wordt gedeeld.
  4. Live muziek: Sommige filosofische cafés sluiten af met live muziek om de avond op een creatieve noot te eindigen.

De bijeenkomsten zijn laagdrempelig en bieden een kans om te filosoferen, te luisteren naar verschillende perspectieven en je eigen denken te scherpen. Toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in filosofie.

We zijn bezig met de opzet. 

Wil jij ook meedenken en meedoen aan de opzet van het filosofisch cafe? Laat het me weten via een berichtje. 

Je bent van harte welkom!

''Voor het toekomstig welzijn van al het leven op Aarde is het van cruciale betekenis dat we op zoek gaan naar wezenlijk samenleven en samenwerken met de natuur'' 
                                                                         
Natuurfilosoof Matthijs Schouten.